Mapa azymutalna dla Polski – A1 bez oznaczeń miast